Om skolan

 

 skol.jpg


Skolans verksamhetsidé


Synpunkter på verksamheten

Före detta elever om skolan

Utvärdering av verksamheten

Gröna skolgårdar projekt

En liten skola gör barnen tryggare!

Vårt mål är att elevernas egen fantasi och skaparglädje ska utgöra en viktig del i lärandet. Eleverna får lära sig ta eget ansvar för sin kunskapsutveckling och ges verktyg att uttrycka det på det sätt som passar den enskilda eleven bäst.

Varje barn som går på Freinetskolan i Lund ska känna sig trygg och känna glädje över att komma till skolan. Därför är det också viktigt att varje barn känner sig delaktigt i verksamheten. Dessutom ska naturligtvis alla barn kunna tillägna sig tillräckliga kunskaper som ger beredskap för livet

 

I vår verksamhet har vi som mål att stimulera upptäckarlust, skaparlust och företagsamhet. Det kritiska tänkandet uppmuntras, liksom saklighet och allsidighet.

Lika viktigt tycker vi det är att eleverna får ett livslångt lärande med ett demokratiskt samhällsengagemang. Betydelsefullt är också inlevelse i andras situation och respekt för andra människor ­ både barn och vuxna. Vi står starkt för de demokratiska värdena, varje elevs okränkbarhet och jämlikhet för alla.

Vi har små klasser och engagerad personal. 

Dessutom är vi omgivna av en underbar miljö i S:t Lars-parken.