top of page

Célestin Freinet

Film om Céletin Freinet

IMG_20181217_083308_redigerad.jpg

Du som direkt vill läsa lite mer om vår skola och vårt förhållningssätt är välkommen att gå vidare genom nedanstående länkar:

Vi har frågat eleverna vad som utmärker Freinetskolan i Lund och vad de tycker att de får med sig från skolan inför fortsatta studier och framtida arbete.

Här är några av rösterna:

” Det finns en gemenskap mellan alla. Skolan är liten och ingen blir mobbad här.”

” Elever och lärare står nära varandra och man kommer fram till beslut tillsammans”.

” Man kan arbeta i lugn och ro på sitt eget sätt. Man får hjälp när man behöver det.”

” Schemabrytande aktiviteter gör att klasserna kommer närmare varandra .”

” Man får välja hur man ska arbeta och man styr själv över sina arbeten”.

” Jag har fått lära mig att ta ansvar och planera för att utveckla mitt arbete.”

” Man lär sig att samarbeta med olika personer”.

”Jag har lärt mig att arbeta i grupp.”

Följande ord kommer från föräldrar/vårdnadshavare när de beskriver Freinetskolan:

Kunskap  omsorg  tålamod  vänskap   humor  livslångt lärande

bottom of page