top of page
Detta har elever med sig från Freinetskolan.

Vi har frågat före detta elever som som har gått ut åk 9 på Freinetskolan vad de hade med sig i form av kunskap och kompetens i sina vidare studier på gymnasiekolan:
 

Eleverna fick svara på frågor om vilket gymnasieprogram de hade valt, om de kom in på förstahandsvalet och om de hade valt rätt program.Vidare ville vi veta om kunskaperna från grundskolan motsvarade kraven i gymnasieskolan och slutligen vilka speciella kompetenser/verktyg eleverna fick med sig från Freinetskolan.

 

Så här blev resultatet av svaren: 

Eleverna kom in på önskade gymnasieprogram och verkar överlag mycket nöjda med sina val. Generellt sett menar eleverna att de hade med sig tillräckliga grundkunskaper från åk 9.

De speciella kompetenser/verktyg från Freinetskolan som är användbara i gymnasieskolan är att:

  • göra skriftliga rapporter

  • diskutera

  • utveckla sina arbeten med lärarnas respons

  • lära sig att söka och hitta fakta

  • arbeta självständigt

  • ta eget ansvar för skolarbetet

  • planera och lägga upp tiden för studier och arbeten

bottom of page