top of page

Utvärdering


Som ett led i vår uppföljning och utvärdering av verksamheten på Freinetskolan, har vi ställt frågor till föräldrar/ vårdnadshavare och barn/elever i förskolan och skolan.

Följande 3 frågor ställdes och nedan presenteras ett axplock av svaren:

1. Hur fick Du/ni information om Freinetskolan första gången ?
2. Varför valde Du/ni Freinetskolan?
3. Vad är fördelarna med Freinetskolan?

På den första frågan angavs av föräldrarna Internet/nätet, kontakt och rekommendation från andra personer samt information från andra skolor.

 Svaren på fråga 2 och 3 kan för föräldrarnas del sammanfattas enligt nedan:

"Individbaserad utbildning som ger stimulans, samtidigt som arbeten ofta sker i grupp

Liten, trygg, kreativt och självständigt och ansvarsfullt arbete.

Liten skola= bättre kontakt mellan lärare och föräldrar.

Skolan ligger i en park och i en av Lunds bättre områden, omringade av andra skolor. Bekvämt med närhet till motorvägen till Malmö.(pendlar)


Fördelen med skolan att den har olika åldrar och att det är mer pedagogik och lärarna bryr sig om och lägger tid.

 

Att skolan är mot mobbning det tycker jag är bra.

Att de berättar för klassen vad som är rätt eller fel. Och dom lär sig ansvar det är bra tycker jag. Sen att det är olika skolklasser som tex F-2 och 3.

Jag tycker att den ger mycket för min egen dotter och det märks att hon trivs.

 

Vi tilltalades av den stora gården och att barnen är ute mycket och att det finns ett tydligt miljö/naturperspektiv i

pedagogiken. Avgörande var dock att personalen gav ett varmt och engagerat intryck.

 

Vi uppskattar att barnen i olika åldrar är tillsammans mycket och lär sig av varandra. Det är bra att barnen känner all personal, det blir tryggt.

Vi tycker också att Freinetpedagogiken passar vår son bra, särskilt att man möter barnen där de är, tex berättar om färger och antal i den redan pågående leken med bilar, eller att man stannar på promenaden när barnen hittar något spännande och pratar om det.

Varje barn får arbeta i sin egen rytm. Ingen behöver bli understimulerad.

Pedagogiskt är fördelarna att Freinetpedagogiken kan sägas garantera att det finns en strävan efter att lärar-elev-relationen ska vara positiv och bygga på samarbete och lärarens förvärvade auktoritet.

 

Att det finns en strävan efter en vänlig, anti-auktoritär lärmiljö men där kunnande ändå kan definieras och fokuseras på. Det passar in i det svenska samhället i stort, bra mycket mer än upprättad distans och utlärningsstyrning.

Miljömässigt finns fördelen av parkmiljön men också storleken på skolan. Kunde varit något större klasser utan att detta hade förändrats dock.

Bra och trevligt läge i parkmiljö. Trevlig personal.

Mindre klasser är det största fördelen. Sen är det ju pedagogiken där eleverna får vara med och bestämma.

 

Konstigt nog hinner de göra så mycket i skolan att jag inte behöver lägga den lilla tid jag har kvar på kvällarna med att vara hemlärare. Jag tycker också att individuellt tempo är jätte viktigt för barnen. Barn har lätt att få ångest genom att vi vuxna jämför dem ständigt med varandra. Det är bäst för deras hälsa och utveckling att istället fokusera sig på det som egentligen är viktigt- hur man blir en bra människa. Freinetskolan är mycket närmare det synsättet än många andra skolor.

Jag såg hur min son har slappnat av med egna ögon, för första gången på många månader vill han gå i skolan. Jag fick vara med honom de första två veckorna  och det var mycket fördelaktigt. Mindre klass, jätte bra lärare och parken nära intill. Men framför allt, att min son blev sedd för första gången sen förskolan.

Alla känner alla – nästan. Barnen känner sig trygga. Det är en fin stämning bland barnen, en tillåtande atmosfär där var och en får vara som den är. Lärarna är engagerade och unika var och en på sitt vis. Under de snart 10 år som vi varit på skolan har vi blivit bemötta på ett fantastiskt vis och med såväl respekt som förståelse för de behov som min son haft/har.

'

På grund av de äldre elevernas fina attityd till de yngre.

Vi gick förbi och hälsade på helt oanmälda två dagar innan skolstart och fick ett fantastiskt trevligt bemötande och mycket information som vi tyckte passade in på våra behov.

Liten skola med stort engagemang. Hög lärartäthet och lätt att komma i kontakt med all personal. Underbara omgivningar.

Det känns som om eleverna ”lär för livet” istället för till proven.

Småskaligheten, trygghet och bra personal

Jag valde skolan pga dess pedagogik och att den är en liten skola.

Fördelarna som jag kan se är att eleverna verkar bli sedda och ha ett stort inflytande/delaktighet i sin utbildning.

Pedagogiken, att förankra studierna i praktiskt arbete, åldersintegrerade aktiviteter, medbestämmande, ämnesintegrerade teman."

Här följer några synpunkter på fördelarna med Freinetskolan från eleverna:

  • Små klasser

  • Bra klasser

  • Lugn miljö

  • Mycket utevistelse

  • Duktiga lärare

  • Alla känner alla och man blir sedd

bottom of page