Kontakt

Kontakta oss

Rektor
Lana Berg
0708161219

Sankt Lars väg 7

222 70 Lund
Kansli

046-137929
070-2336410

info@freinetskolan.se

Tack! Vi hör av oss.

Förskolan

Larven & 

Nyckelpigan

072-5118184

Skolsköterska

tis 8.00-16.00

046-142884

Personal

Andersson Susanne
förskoleklass/

barnskötare

Ardeberg Karl
grundskola/speciallärare

Berg Lana

rektor


Boberg Daniel

grundskola/Ma/No
 

Eklund Eva

resurslärare

Frid Michaela

förskola/förskollärare

Gatford Hannah
förskola
 

Grandjean Marita

grundskola/tyska

Hadrys Karolina

grundskola/mentor åk 5-6 /matematik/NO
 

Hagwall Eva

grundskola

Havinder Lars

skolpsykolog

Hertz Malin

skolsköterska

Hidland Jenny

NO

Jönsson Angela

grundskola/mentor

åk 7 /spanska/svenska

Jönsson, Jonathan

grundskola/mentor

åk  5-6 /idrott/SO

Klahr Jessica
förskola/barnskötare


Larsson Emma

bild/svenska

 

Lindberg Margrita

grundskola/mentor

åk 1


Lindkvist Signe

förskola

Lundborg Helene
förskola


Löfberg Håkan
it-support

Mattsson Wenny

lokalvårdare
 

Nilsson Gisela
lokalvårdare

Nilsson Christer

förskoleklass/förskollärare

Norrman Susanne

specialpedagog,

biträdande rektor och

förskolechef

Nygren Hanna

grundskola/engelska/HK

Olofsson Andreas

grundskola/fritidshem

Ovaska Eeva

grunskola/trä och metallslöjd

Osbeck Marie-Elen

grundskola/franska

Pettersson Björn 

grundskola/mentor

åk 5-6 /fritidshem

Persson Anna
grundskola/textilslöjd

Persson Emma

grundskola/musik


Salomonsson Mikael

grundskola/mentor åk- 9 /SO/svenska

Safa Ansam

kök


Tayar Maha

kansli

 

Åkesson Emmy

förskola/förskollärare

Zätterström Elisabeth

grundskola/mentor åk 2-3

 

Freinetskolan i Lund    S:t Lars väg 7    222 70 Lund     Tel 046-137929  info@freinetskolan.se  Org. nr. 845003-0203       Bankgiro. 5249-2113