Kontakt

Kontakta oss

Rektor
Lana Berg
0708161219

Sankt Lars väg 7

222 70 Lund
Kansli

046-137929
070-2336410

info@freinetskolan.se

Tack! Vi hör av oss.

Kansli

Maha Tayar

046-137929

070-2336410

Skolsköterska

tis 8.00-16.00

046-142884

Förskolan

Larven & 

Nyckelpigan

072-5118184

Fritidshem

072-9130606

Personal

Andersson Susanne
resurspedagog

Andersson Emma

grundskola/mentor


Ardeberg Karl
grundskola/speciallärare

Bäckström Veronica
grundskola/mentor

Berg Lana

rektor


Boberg Daniel

grundskola/matematik

/mentor

Ekblad Emma

förskola/vik 

Frid Michaela

förskola

Hadrys Karolina

grundskola/mentor/

matematik/NO
 

Hagwall Eva

grundskola

Havinder Lars

skolpsykolog

Hertz Malin

skolsköterska

Hidland Jenny

NO/teknik

Holm Reise, Isabella grundskola/mentor

Jönsson Angela

grundskola/mentor

/spanska/svenska

Jönsson, Jonathan

grundskola/mentor

/idrott/SO


Larsson Emma

bild/svenska

 

Lindberg Margrita

grundskola/mentor


Lindkvist Signe

förskola

Lundborg Helene
förskola


Löfberg Håkan
it-support

Mattsson Wenny

lokalvårdare
 

Nilsson Gisela
lokalvårdare

Nilsson Christer

förskoleklass/förskol-lärare

Norrman Susanne

specialpedagog,

biträdande rektor och

förskolechef

 

Nygren Hanna

grundskola/engelska/HK

/mentor

Olofsson Andreas

grundskola/fritidshem

Ovaska Eeva

grundskola/trä och metallslöjd

Pettersson Björn 

grundskola/fritidshem

Persson Anna
grundskola/textilslöjd


Salomonsson Mikael

grundskola/mentor/SO

/svenska

Safa Ansam

kök

Sjöberg Aas Otthilia
musik/mentor


Tayar Maha

kansli

Turesson Mikaela
förskola/ vik förskollärare

 

Åkesson Emmy

förskolan

Zätterström Elisabeth

grundskola/mentor

Övång Emma

grundskola/musik/mentor

Freinetskolan i Lund    S:t Lars väg 7    222 70 Lund     Tel 046-137929  info@freinetskolan.se  Org. nr. 845003-0203       Bankgiro. 5249-2113