Kontakt

Kontakta oss

Rektor
Lana Berg
0708161219

Sankt Lars väg 7

222 70 Lund
Kansli

046-137929
070-2336410

info@freinetskolan.se

Kansli

Maha Tayar

046-137929

070-2336410

Fritidshem

072-9130606
 

Köanmälan
Ledighetsansökan

Förskolan

Larven & 

Nyckelpigan

072-5118184

Personal

Andersson Susanne
förskoleklass/

barnskötare

Ardeberg Karl
grundskola/speciallärare
 

Arvesten Jon

grunskola/trä och metallslöjd

Berg Lana

rektor


Boberg Daniel

grundskola/Ma/No

Brunn Rumma Willy
fritidshem/kök
 

Eklund Eva

resurslärare

Frid Michaela

förskola/förskollärare

Gatford Hannah
förskola
 

Grandjean Marita

grundskola/tyska

Hadrys Karolina

grundskola/mentor åk 5-6 /matematik/NO
 

Hagwall Eva

grundskola

Havinder Lars

skolpsykolog

Jönsson Angela

grundskola/mentor

åk 7 /spanska/svenska

Jönsson, Jonathan

grundskola/mentor

åk  5-6 /idrott/SO

Klahr Jessica
förskola/barnskötare

Kullendorff Malin grundskola/bild


Lindberg Margrita

grundskola/mentor

åk 1-2

Lindkvist Signe

förskola


Lundén Anna
förskola

Lundborg Helene
förskola/biträdande förskolechef/förskollärare

Löfberg Håkan
it-support

Mattsson Wenny

lokalvårdare
 

Nilsson Gisela
lokalvårdare

 

Nilsson Christer

förskoleklass/förskollärare

Norrman Susanne

specialpedagog

Olofsson Andreas

grundskola/fritidshem

Osbeck Marie-Elen

grundskola/franska

Pettersson Björn 

grundskola/mentor

åk 5-6 /fritidshem

Persson Anna
grundskola/textilslöjd

Persson Emma

grundskola/musik

 

Nygrern Hanna

grundskola/engelska/HK


Salomonsson Mikael

grundskola/mentor åk- 9 /SO/svenska

Safa Ansam

kök

Bensvik Louise

skolsköterska


Tayar Maha

kansli

 

Åkesson Emmy

förskola/förskollärare

Zätterström Elisabeth

grundskola/mentor åk 2-3

 

Freinetskolan i Lund    S:t Lars väg 7    222 70 Lund     Tel 046-137929  info@freinetskolan.se  Org. nr. 845003-0203       Bankgiro. 5249-2113

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram