top of page

Fritidshem

Fritidshem  0729 13 06 06

IMG_20181217_083127_redigerad.jpg

Mål och utgångspunkter för fritidshemmet

På Freinetskolans fritidshem står barnens behov och intressen i centrum i det dagliga arbetet. Vi utgår liksom skolan i övrigt i vårt arbetssätt från freinetpedagogiken.

Trygghet, ansvar  och gruppgemenskap

På Freinetskolans fritidshem är samvaron central.
Vi tycker att det viktigt att barnen lär sig att fungera tillsammans i grupp. I gruppaktiviteterna ska de stödja varandra och utveckla en social gemenskap samt pröva sociala normer och umgängesregler.
Vi strävar dock också efter att på ett flexibelt sätt utforma aktiviteterna så att det blir en bra balans mellan enskilda barns behov och gruppen som helhet. För oss är det viktigt att fritidshemmet får vara en trygg punkt mellan skolan och hemmet där barnen kan få vila, ges möjlighet till stimulerande aktiviteter, umgås med kamrater och få utveckla intressen, och på så så vis komplettera skolverksamheten.

img_20160406_162136.jpg
IMG_20200811_150711.jpg

En dag på fritidshemmet

När barnen slutar skolan 14:00, samlas de på skolgården för att ha fritidsrast. Rasten varar till ca 14:15. Då är det dags att äta ett sockersnålt mellanmål. Varje dag finns såväl inomhusaktiviteter som ett utomhusalternativ för dem som behöver röra sig lite extra. På sommarhalvåret förläggs större delen av fritidsverksamheten utomhus. Fritidshemmet stänger kl. 17:30.

Fritidsaktiviteter under loven


Fritidsverksamheten pågår även under de olika skolloven. Då ser dagen ofta lite annorlunda ut. Under dessa dagar försöker vi planera in fler utflykter och större aktiviteter. Under loven är det extra viktigt för oss att veta vilka barn som kommer och vilka tider de är på fritidshemmet. Vi utgår från antalet barn när vi bestämmer aktiviteter, beställer mat och sätter samman personalschemat. Om ni har anmält ert barn och sedan väljer att inte närvara vissa dagar är det viktigt att ni avbokar så fort som möjligt.

img_20160412_161330.jpg
IMG_20181214_085000.jpg

Din roll som vårdnadshavare

 

Ett gott samarbete mellan vårdnadshavare och personal är en förutsättning för ditt barns trygghet.
Vi på fritidshemmet vill gärna ha en god kommunikation med dig som vårdnadshavare.
Till vardags kan du tala med personalen vid lämning och hämtning. Du kan även ta upp tankar och funderingar vid föräldramöten och utvecklingssamtal.
Är du nyfiken på verksamheten eller känner att du vill bidra är du också välkommen att besöka fritidshemmet eller ringa oss.

 

Man kan bara uppfostra i en människovärdig atmosfär.
Att man respekterar barnen och att barnen respekterar
sin lärare är ett av de första villkoren för skolans förnyelse

Célestin Freinet

bottom of page