top of page

Grundskolan

Lära för livet

Kansli  046-13 79 29, 070-2336410

Ansvar och demokrati

På Freinetskolan i Lund lägger vi stor vikt vid det goda samtalet mellan elever och pedagoger. Vi ser det som ett viktigt verktyg i barnens sociala och intellektuella utveckling till demokratiska medborgare. Eleverna på Freinetskolan ges möjlighet att delta i matråd, miljöråd och som elevskyddsombud. Vid återkommande torgmöten får de göra sin röst hörd och lära sig demokratins spelregler. Demokratisk fostran står också i centrum vid elevråd och diskussioner i klassen.

IMG_20181214_084559_redigerad.jpg

Det produktiva arbetet

En viktig del av vår pedagogiska idé är att elevernas arbete med ett område ska leda fram till en produkt, i form av exempelvis en utställning, en bok, en modell, en bild eller via något annat medium. För att arbetet ska upplevas som meningsfullt, är det viktigt att produkten har en verklig mottagare. Elevernas stolthet över den egna produkten blir också en sporre till större utmaningar.

Det trevande försöket

En viktig del av vår pedagogik är att elevernas trevande försök respekteras och tas på allvar. Genom att ibland få misslyckas, försöka igen och finna nya vägar utvecklas eleverna i sin självständighet och kreativitet.

Handens och hjärnans arbete

I undervisningen på Freinetskolan blandas teoretiskt och praktiskt arbete. För många elever är det förlösande att få tillfälle att förstå även teoretiska problem genom att känna sig fram med händerna, exempelvis genom att själva tillverka tredimensionella modeller.

IMG_20181217_082906_redigerad.jpg
Det produktiva arbetet
5.jpg

En skola för kropp och själ

3a.jpg
En skola förkropp och själ

En trygg skolmiljö

Vårt mål är att varje barn som går på skolan ska vara tryggt och känna glädje över attkomma till skolan.
Vi har nolltolerans mot alla former av verbala, fysiska och psykiska kränkningar.

Mobbing, sexuella trakasserier och olika typer av diskriminering accepteras inte.

För mer information, se vår likabehandlingsplan som finns tillgänglig på skolans hemsida.

Natur, miljö och hälsa

Parken kring skolan ger rika möjligheter till utflykter med mindre grupper. Det kan vara så enkelt som att håva i Höje å eller ta en promenad i parken och titta på fåglarna och träden.
På Freinetskolan är naturen alltid nära. På Freinetskolan är vi måna om ditt barns hälsa och serverar sockersnåla måltider och mellanmål med mycket frukt och grönt. Vid skollunchen serveras alltid rikligt med grönsaker och vi erbjuder ofta vegetariska alternativ.

Skolbibliotek

 

På Freinetskolan har vi ett skolbibliotek som är anpassat efter elevernas behov. Vi strävar efter att kontinuerligt förnya vårt bokbestånd. Freinetskolan har återkommande lästeman då eleverna ges möjlighet att fördjupa sitt läsintresse och hitta nya favoritförfattare. I samband med våra lästeman köper vi in nya barnböcker utifrån elevernas önskemål.  Har du/ni barnböcker hemma som inte blir lästa? Välkommen med dessa till vår bokbytardag, eller lämna gärna in dem till skolan.
Böcker för små barn välkomnas speciellt.

Skolbibliotek
dsc-0236.jpg

 

Morgonens demokrati förbereds genom demokrati i skolan.
En auktoritär regim i skolan kan inte utveckla demokratiska medborgare

Célestin Freinet

bottom of page