top of page

Om skolan

Läsårstider 2024 - 2025

Läsårstider 2023 - 2024

Skolans verksamhetsidé

Före detta elever om skolan

Utvärdering av verksamheten

 

Gröna skolgårdar projekt

Fantasi, skaparglädje och kunskapsutveckling

 

Vårt mål är att elevernas egen fantasi och skaparglädje ska utgöra en viktig del i lärandet. Eleverna får lära sig ta eget ansvar för sin kunskapsutveckling och ges verktyg att uttrycka det på det sätt som passar den enskilda eleven bäst.

 

Varje barn som går på Freinetskolan i Lund ska känna sig sett och känna glädje över att komma till skolan. Därför är det också viktigt att varje barn får vara delaktigt i sin egen kunskapsutveckling, och därigenom tillägna sig tillräckliga kunskaper som ger beredskap för livet.

 

I vår verksamhet har vi som mål att stimulera upptäckarlust, skaparglädje och företagsamhet. Det kritiska tänkandet uppmuntras, liksom saklighet och allsidighet.

 

Lika viktigt tycker vi det är att eleverna får ett livslångt lärande med ett demokratiskt samhällsengagemang. Betydelsefullt är också inlevelse i andras situation och respekt för andra människor ­både barn och vuxna. Vi står starkt för de demokratiska värdena, varje elevs okränkbarhet och jämlikhet för alla.

DSC_0047.JPG

Freinetskolan i Lund    S:t Lars väg 7    222 70 Lund     Tel 046-137929  info@freinetskolan.se  Org. nr. 845003-0203       Bankgiro. 5249-2113

bottom of page