top of page

Föreningen Freinet


Varje enskild medlem har rösträtt på årsstämman. 

Freinetskolan i Lund drivs av en ideell förening med både föräldrar och personal som medlemmar.

Föreningen utser styrelsen på årsmötet. I styrelsen sitter både föräldrar och personal. 
Skolledaren är alltid med i styrelsen. En majoritet av styrelsens medlemmar utgörs av skolans personal.
Medlemskap i föreningen är frivilligt. Syftet med föreningen är att skapa en grund för både personal och föräldrar att få inflytande och inblick i skolans verksamhet och att ge alla ett forum för skolfrågor som berör dem.

Freinetskolan i Lund är en del av Freinetrörelsen i Sverige.

Se Freinetsrörelsen i Sverige


 

Styrelsen 

Ordf:  Hind Nadifi

Susanne Norrman
Maha Tayar
Andreas Olofsson
Jessica Herou-Åkesson

Josefin Jinnestrand 

(Klicka nedan för att läsa stadgarna) 

STADGAR: Freinetskolan i Lund ideell förening

Freinetskolan i Lund    S:t Lars väg 7    222 70 Lund     Tel 046-137929  info@freinetskolan.se  Org. nr. 845003-0203       Bankgiro. 5249-2113

bottom of page