Fritidshem

Freinetskolans fritidshem

 

Mål och utgångspunkter för fritidshemmet

Verksamheten på fritidshemmet är utformad i enlighet med Skolverkets läroplan. För oss står barnens behov och intressen i centrum i det dagliga arbetet. Samtidigt utgår vi, liksom skolan i övrigt, från freinetpedagogiken.

 

Trygghet och ansvar

Fritidshemmet skall vara en trygg punkt mellan skolan och hemmet där barnen kan få vila, ges möjlighet till stimulerande aktiviteter, umgås med kamrater och få utveckla intressen. På så vis kompletterar det skolverksamheten. Samtidigt är det viktigt att barnen lär sig att fungera tillsammans i grupp och följa gemensamma regler. I gruppaktiviteterna skall de stödja varandra och utveckla en social gemenskap samt pröva sociala normer och umgängesregler. På detta sätt kan även de yngre eleverna få prova på aktiviteter i olika lokaler tillsammans med äldre elever.

             

Samvaron i grupp är central på fritidshemmet men vi strävar också efter att på ett flexibelt sätt utforma aktiviteterna så att det blir en bra balans mellan enskilda barns behov och gruppen som helhet. På Freinetskolan är det goda samtalet mellan pedagog och elev en viktig del av arbetssättet.

En dag på fritidshemmet

När barnen slutar skolan 14:00, samlas de på skolgården för att ha fritidsrast. Rasten varar till ca 14:45. Då är det dags att äta ett sockersnålt mellanmål. Efter mellanmålet kan man beroende på veckodag välja en aktivitet, för närvarande kreativ verkstad i bildsalen på onsdagar och torsdagar, olika typer av spel på olika plattfornmar på torsdagar samt Friday Afternoon Skate, rullande sport på bräda, kickbike eller inlines i parken på fredagar. Varje dag finns ett utomhusalternativ för de som behöver röra sig lite extra. På sommarhalvåret förläggs större delen av fritidsverksamheten utomhus. Fritidshemmet stänger kl. 17:30.

         

Fritidsaktiviteter under loven

Fritidsverksamheten pågår även under de olika skolloven. Då ser dagen ofta lite annorlunda ut. Under dessa dagar försöker vi planera in fler utflykter och större aktiviteter. Vid loven är det extra viktigt för oss att veta vilka barn som kommer och vilka tider de är på fritidshemmet. Vi utgår från antalet barn när vi bestämmer aktiviteter, beställer mat och sätter samman personalschemat. Om ni har anmält ert barn och sedan väljer att inte närvara vissa dagar är det viktigt att ni avbokar så fort som möjligt.


Din roll som vårdnadshavare

Ett gott samarbete mellan vårdnadshavare och personal är en förutsättning för ditt barns trygghet. Vi på fritidshemmet vill gärna ha en god kommunikation med dig som vårdnadshavare. Till vardags kan du tala med personalen vid lämning och hämtning. Du kan även ta upp tankar och funderingar vid föräldramöten och utvecklingssamtal. Är du nyfiken på verksamheten eller känner att du vill bidra är du också välkommen att besöka fritidshemmet eller ringa oss.


Öppettider och lämning

Vi har öppet måndag till fredag 07.00-17.30. Vi samarbetar med Freinetskolans förskola, vilket innebär att förskolans personal tar emot fritidsbarnen på morgonen mellan 07.00-08.30. Om ni lämnar ert barn innan 08:30 behöver vi veta detta och meddela förskolans personal.