Sök
  • Freinetskolan i Lund

Digital utställning 5-6 & 7!

Uppdaterad: 23 nov 2020

170 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Skolavslutning 2021

Måndag 14 juni är det skolavslutning. Vänligen Lana Berg Rektor Freinetskolan 0708161219

Välkomna på årsstämma 27/4 18:00

Kallelse till Freinetföreningens årsstämma den 27/4 18:00 Dagordning §1 Mötets öppnande § 2 Val av mötesfunktionärer a/ Val av mötesordförande b/ Val av mötessekreterare c/ Val av två justerare tillik