Sök
  • Freinetskolan i Lund

Information till samtliga vårdnadshavare vid Freinetskolan i Lund om covid-19.


Vi följer Folkhälsomyndighetens bedömning (https://www.folkhalsomyndighet...) av smittspridningen ur ett smittskyddsperspektiv. I dagsläget gäller: Barn, elever och personal som har varit i områden där coronaviruset sprids behöver inte stanna hemma från förskola, skola och arbete. Alla behöver vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Viktigt att barn elever och personal stannar hemma vid dessa symtom. Om ni uppvisar symtom ska ni söka vård via 1177. På skolan har vi personal med nedsatt immunförsvar och det är av största vikt att barn, elever och personal stannar hemma vid symtom. Med vänlig hälsning Lana Berg

160 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Skolavslutning 2021

Måndag 14 juni är det skolavslutning. Vänligen Lana Berg Rektor Freinetskolan 0708161219

Välkomna på årsstämma 27/4 18:00

Kallelse till Freinetföreningens årsstämma den 27/4 18:00 Dagordning §1 Mötets öppnande § 2 Val av mötesfunktionärer a/ Val av mötesordförande b/ Val av mötessekreterare c/ Val av två justerare tillik