Skolsköterska

Skolsköterskan Emma Jansson

Finns på skolan på Onsdagar.

Tel: 046 - 14 28 84