Skolsköterska

Skolsköterskan Emma Jansson

Finns på skolan på tisdagar 7:30-16:00.

Tel: 046 - 14 28 84