Förskolan

 

På Freinetförskolan arbetar vi enligt läroplanen för förskolan men med Freinets pedagogik.

forskola.jpg

Pedagogiken på Freinetskolans förskola utgår från barnets behov och intressen. Pedagogens roll är att lyssna och göra barnet delaktigt i sitt eget lärande. På förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande.

 


forskol2.jpg

En viktig utgångspunkt i vårt arbete är “Vilja kunna själv”. Vi uppmuntrar barnen till den fria leken där det finns vuxna till hands vid behov. Förskolan ligger i natursköna St:Lars-parken som vi nyttjar i vår uteverksamhet. I parken utvecklas barnens motorik, sociala samspel, nyfikenhet, kreativitet samt deras kunnande om växter och djur.

forskol3.jpg
 forskol4.jpg