Förskolan

 

På Freinetförskolan arbetar vi enligt läroplanen för förskolan men med Freinets pedagogik.

forskola.jpgDenna pedagogik utgår från barnets behov och intresse.
Pedagogens roll är att lyssna och göra barnet delaktigt 
i sitt eget lärande. 
På förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande.


forskol2.jpg

 

forskol3.jpg"Vilja kunna själv”. Vi uppmuntrar barnen till den fria leken 
där det finns vuxna till hands vid behov.  

Förskolan ligger i natursköna St:Lars Parken som vi nyttjar i
vår uteverksamhet. 
Detta sker bl.a. i samarbete med
Lunds Naturskola.
 forskol4.jpg
I parken utvecklas barnens motorik, sociala samspel, nyfikenhet, kreativitet samt deras kunnande om växter och djur. 
I samma hus som förskolan befinner sig även Freinetskolan med förskoleklass upp till klass 9 samt fritidshem. 
Trädgården delar vi med förskoleklassen och 1:an.