Föreningen

Freinetskolan är en del av Freinetrörelsen i Sverige.
Om man vill vara enskild medlem i Freinetrörelsen kostar det 100 kr per år. Varje enskild medlem har rösträtt på årsstämman. 
Se Freinetsrörelsen i Sverige

Freinetskolan i Lund drivs av en ideell förening med både föräldrar och personal som medlemmar.
Föreningen utser styrelsen på årsmötet. I styrelsen sitter både föräldrar och personal.
Skolledaren är alltid med i styrelsen. En majoritet av styrelsens medlemmar utgörs av skolans personal.
Medlemskap i föreningen är frivilligt. Syftet med föreningen är att skapa en grund för både personal och föräldrar att få inflytande och inblick i skolans verksamhet och att ge alla ett forum för skolfrågor som berör dem.

Styrelsen 

Suppleanter:

(Klicka nedan för att läsa stadgarna) 

STADGAR: Freinetskolan i Lund ideell förening