Detta har elever med sig från Freinetskolan.

Vi har frågat före detta elever som gick ut åk 9 på Freinetskolan vårterminen 2010 vad de hade med sig i form av kunskap och kompetens i sina vidare studier på gymnasiekolan:

Eleverna fick svara på frågor om vilket gymnasieprogram de hade valt, om de kom in på förstahandsvalet och om de hade valt rätt program.Vidare ville vi veta om kunskaperna från grundskolan motsvarade kraven i gymnasieskolan och slutligen vilka speciella kompetenser/verktyg eleverna fick med sig från Freinetskolan.

Sä här blev resultatet av svaren: 

Eleverna kom in på önskade gymnasieprogram och verkar överlag mycket nöjda med sina val. Generellt sett menar eleverna att de hade med sig tillräckliga grundkunskaper från åk 9.

De speciella kompetenser/verktyg från Freinetskolan som är användbara i gymnasieskolan är att:

göra skriftliga rapporter
diskutera
utveckla sina arbeten med lärarnas respons
lära sig att söka och hitta fakta
arbeta självständigt
ta eget ansvar för skolarbetet
planera och lägga upp tiden för studier och arbeten