Välkomna till Freinetskolan i Lund!

LÄSTEMA på Freinetskolan v 9 - v 12

Under fyra veckor från den 26 februari till den 23 mars kommer vi att avsätta lite extra tid för läsning för alla barn och vuxna. Varje dag mellan kl 09.00 och 09.30 läser alla elever och vuxna i grundskolan. I förskolan kan personalen lägga extra fokus på högläsning och bokprat utifrån barnens olika åldrar. 
Läsning är en av de viktigare aktiviteterna i skolan. Med den här satsningen vill vi markera hur betydelsefull läsningen är för allas vår fantasi och personliga utveckling.
Vi planerar för ett föräldramöte kring tema läsning och återkommer med en inbjudan när datum för detta är bestämt.
STUDIEDAG 1 mars - förskolan, grundskolan och fritidshemmet stängda.
Torsdagen den 1 mars har all personal en gemensam studiedag. Förskolan, grundskolan och fritidshemmet håller stängt denna dag.
Med hälsningar från personalen på Freinetskolan
genom Eva Jensén

 

Elevarbete från Freinetskolan Hugin

Du som direkt vill läsa lite mer om vår skola och vårt förhållningssätt är välkommen
att gå vidare genom nedanstående länkar:

Den aktiva eleven/barnet
Det trevande försöket
Handens och hjärnans arbete
Verkligheten som lärobok
Det goda samtalet
Den lilla gruppen

Vi har frågat eleverna vad som utmärker Freinetskolan och vad de tycker att de får med sig från
skolan inför fortsatta studier och framtida arbete.

 

Här är några av rösterna:

” Det finns en gemenskap mellan alla. Skolan är liten och ingen blir mobbad här.”

” Elever och lärare står nära varandra och man kommer fram till beslut tillsammans”.

” Man kan arbeta i lugn och ro på sitt eget sätt. Man får hjälp när man behöver det.”

” Schemabrytande aktiviteter gör att klasserna kommer närmare varandra .”

” Man får välja hur man ska arbeta och man styr själv över sina arbeten”.

” Jag har fått lära mig att ta ansvar och planera för att utveckla mitt arbete.”

” Man lär sig att samarbeta med olika personer”.

”Jag har lärt mig att arbeta i grupp.”

Följande ord kommer från föräldrar/vårdnadshavare när de beskriver Freinetskolan:

Kunskap  omsorg  tålamod  vänskap   humor  LIVSLÅNGT LÄRANDE

 

Ni är alltid välkomna att höra av er och att besöka skolan!