Välkommen till Freinetskolan i Lund! 

Under höstterminen 2017 arbetar vi på Freinetskolan med tema MAT.
Barnen i förskolan målar med inspiration från kända konstverk med matmotiv.

 

Freinetskolan är en liten enhet med förskola, grundskola F-9 och fritidshem.
Skolan ligger i ett av de äldre husen i den gröna och vackra S:t Larsparken.
Freinetskolan är en bra skola där barnen i förskolan och eleverna i grundskolan känner sig sedda och trygga.
Freinetpedagogiken genomsyras av ett demokratiskt, kreativt och strukturerat arbetssätt. Detta arbetsätt gör att eleverna får en bra grund för fortsatta studier och framtida liv.

Du som direkt vill läsa lite mer om vår skola och vårt förhållningssätt är välkommen
att gå vidare genom nedanstående länkar:

Den aktiva eleven/barnet
Det trevande försöket
Handens och hjärnans arbete
Verkligheten som lärobok
Det goda samtalet
Den lilla gruppen

Vi har frågat eleverna vad som utmärker Freinetskolan och vad de tycker att de får med sig från
skolan inför fortsatta studier och framtida arbete.

 

Här är några av rösterna:

” Det finns en gemenskap mellan alla. Skolan är liten och ingen blir mobbad här.”

” Elever och lärare står nära varandra och man kommer fram till beslut tillsammans”.

” Man kan arbeta i lugn och ro på sitt eget sätt. Man får hjälp när man behöver det.”

” Schemabrytande aktiviteter gör att klasserna kommer närmare varandra .”

” Man får välja hur man ska arbeta och man styr själv över sina arbeten”.

” Jag har fått lära mig att ta ansvar och planera för att utveckla mitt arbete.”

” Man lär sig att samarbeta med olika personer”.

”Jag har lärt mig att arbeta i grupp.”

Följande ord kommer från föräldrar/vårdnadshavare när de beskriver Freinetskolan:

Kunskap  omsorg  tålamod  vänskap   humor  LIVSLÅNGT LÄRANDE

Personalen på Freinetskolan genom Eva Jensén

 

Ni är alltid välkomna att höra av er och att besöka skolan!